NASZE USŁUGI

Tworzenie dokumentacji technicznej

Kompletne opracowanie dokumentacji technicznej takich jak: Dokumentacje Systemu Utrzymania, Dokumentacje Techniczno - Ruchowe, przepisy wewnętrzne, projekty wykonawcze, SIWZ i OPZ

Optymalizacja dokumentacji technicznej

Weryfikacja, aktualizacja i dostosowanie istniejących dokumentacji zgodnie z wymaganiami normatywnymi, aktualnymi aktami prawnymi oraz sugestiami Klientów

Odbiory techniczne pojazdów

Zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne i formalne podczas odbiorów technicznych pojazdów kolejowych zarówno nowo produkowanych, jak i poddawanych odpowiednim czynnościom utrzymania w trakcie eksploatacji

Co jeszcze zapewniamy?

Doradztwo w zakresie eksploatacji pojazdów

Usługi doradcze dla przewoźników, zarządców infrastruktury, użytkowników bocznic w zakresie związanym z eksploatacją pojazdów kolejowych

Procedowanie wniosków

Na zasadach pełnomocnictwa procedujemy wnioski w postępowania administracyjnych przed organami państwowymi, takimi jak: UTK, TDT, UDT

Oferta

Dokumentacja techniczna
Oferta usług Blue Rail obejmuje szeroko pojęty zakres dokumentacji technicznej dla podmiotów i przedsiębiorców kolejowych (producentów, dysponentów, modernizujących, inwestorów, zarządców, użytkowników bocznic i przewoźników kolejowych).
Proponujemy opracowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normatywami oraz dodatkowej dokumentacji technicznej zgodnie z wytycznymi klienta.
Nasza oferta w zakresie opracowania dokumentacji technicznej obejmuje m. in.:
– dokumentacje systemu utrzymania (DSU) pojazdów kolejowych;
– dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) (części, zespoły i podzespoły);
– przepisy wewnętrzne – instrukcje dla przedsiębiorców kolejowych; – regulaminy techniczne pracy bocznic kolejowych;
– dokumentacje techniczne dla złożenia wniosków o świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wyrobów kolejowych.

→ Przejdź do działu dokumentacji technicznej

Odbiory techniczne pojazdów kolejowych
W ofercie Blue Rail znajdują się także usługi wsparcia klienta w zakresie odbiorów technicznych pojazdów kolejowych. Oferujemy kompleksowe wsparcie w całym procesie wdrożenia nowych pojazdów kolejowych, jak również w przypadku pojazdów już wyprodukowanych, przy naprawach rewizyjnych (poziom utrzymania P4), napraw głównych (poziom utrzymania P5) i modernizacjach.

→ Przejdź do działu odbiorów technicznych

NASZ Zespół

Nasz zespół stanowi personel, który posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży kolejowej na terenie Polski jak i zagranicą. Wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z budową, eksploatacją i utrzymaniem taboru pozwoliło na wykorzystanie zdobytej wiedzy w prowadzonych projektach.

0
Spotkań doradczych
Zrealizowanych projektów
Lat na rynku

Co chcesz TERAZ zrobić?

Skontaktować się i poznać naszą ofertę?

Sprawdzić jakie dokumentacje techniczne tworzymy?

GALERIA

Kontakt

Andergraf – Blue Rail
ul. Powstańców 2, 41-500 Chorzów
tel.: 501 108 952, e-mail: biuro(@)bluerail.pl
NIP: 6270026395, REGON: 270228596