cropped-logo_strona1.png

| Dokumentacja techniczna

Oferta usług Blue Rail obejmuje szeroko pojęty zakres dokumentacji technicznej dla podmiotów i przedsiębiorców kolejowych (producentów, dysponentów, modernizujących, inwestorów, zarządców, użytkowników bocznic i przewoźników kolejowych). Proponujemy opracowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normatywami oraz dodatkowej dokumentacji technicznej zgodnie z wytycznymi klienta.

Nasza oferta w zakresie opracowania dokumentacji technicznej obejmuje m. in.:
 dokumentacje systemu utrzymania (DSU) pojazdów kolejowych;
 dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) (części, zespoły i podzespoły);
przepisy wewnętrzne – instrukcje dla przedsiębiorców kolejowych;
regulaminy techniczne pracy bocznic kolejowych;
– dokumentacje techniczne dla złożenia wniosków o świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wyrobów kolejowych.

Przejdź do działu dokumentacji technicznej


| Odbiory techniczne pojazdów kolejowych

W ofercie Blue Rail znajdują się także usługi wsparcia klienta w zakresie odbiorów technicznych pojazdów kolejowych. Oferujemy kompleksowe wsparcie w całym procesie wdrożenia nowych pojazdów kolejowych, jak również w przypadku pojazdów już wyprodukowanych, przy naprawach rewizyjnych (poziom utrzymania P4), napraw głównych (poziom utrzymania P5) i modernizacjach.

Przejdź do działu odbiorów technicznych