DSU – dokumentacja systemu utrzymania

dsu4

Proces użytkowania pojazdu kolejowego (pojazdu trakcyjnego, wagonu) wiąże się z zapewnieniem pełnej sprawności i gotowości pojazdu do przeznaczonej pracy. Eksploatując pojazd kolejowy, należy zadbać o jego stan techniczny poprzez wykonywanie niezbędnych przeglądów oraz napraw. Dokumentacja systemu utrzymania pojazdu kolejowego to całościowy dokument regulujący proces wykonywania przeglądów i napraw pojazdu kolejowego w celu zapewnienia jego bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji.

Kwestia utrzymania pojazdów kolejowych uregulowana jest w przepisach ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. nr 212, poz. 1771), zmienionym rozporządzeniem Ministra Transportu z 7 listopada 2007 r. (Dz.U. nr 212, poz. 1567) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 25).

Obowiązek zapewnienia i wdrożenia odpowiedniego systemu utrzymania spoczywa na każdym użytkowniku, który eksploatuje pojazd kolejowy (przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, użytkownik bocznicy, przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznic). Dokument taki opracowuje użytkownik (dla każdego typu pojazdu osobno) i uwzględnia specyficzne warunki pracy pojazdu kolejowego. Opracowany dokument przedkłada się do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Jesteśmy w stanie opracować Dokumentacje Systemu Utrzymania dla następujących rodzajów pojazdów kolejowych:
– elektryczne zespoły trakcyjne;
– spalinowe zespoły trakcyjne;
– spalinowe i elektryczne autobusy szynowe;
– lokomotywy spalinowe;
– lokomotywy elektryczne;
– lokomotywy parowe;
– wagony pasażerskie;
– wagony towarowe;
– pojazdy kolejowe specjalne (do napraw infrastruktury kolejowej):
– drezyny i wózki motorowe.

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu i opracowaniu odpowiedniego systemu utrzymania eksploatowanych typów pojazdów kolejowych oraz utworzenie niezbędnej dokumentacji związanej z tym systemem, a następnie przygotowanie i dalsze procedowanie wniosku o zatwierdzenie DSU przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.