DTR – dokumentacja techniczno ruchowa

Elementem niezbędnym w eksploatacji maszyn, podzespołów, zespołów, części a w końcu kompletnych pojazdów kolejowych jest ich dokumentacja techniczno ruchowa (DTR). Każde z ww. urządzeń powinno posiadać właśnie taką dokumentację, która zawiera najistotniejsze zagadnienia takie jak: charakterystyka techniczna wraz z parametrami, rysunek techniczny wymiarowy, schematy elektryczne, mechaniczne i pneumatyczne oraz szereg instrukcji takich jak: instrukcja eksploatacji, instrukcja obsługi, instrukcję utrzymania oraz inne w zależności od typu, rodzaju i przeznaczenia urządzenia. Dokumentacja techniczno ruchowa jest więc podstawowym dokumentem zapewniającym pełną informację o urządzeniu oraz jego bezpieczną obsługę.

W ramach swojej oferty proponujemy Państwu pomoc w przygotowaniu i opracowaniu na podstawie dokumentacji bazowej, właściwej dokumentacji techniczno ruchowej dla różnego typu urządzeń, również tych nie związanych bezpośrednio z branżą kolejową.