Nasz zespół

zespol
Nasz zespół stanowi personel, który posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży kolejowej na terenie Polski jak i zagranicą. Wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z budową, eksploatacją i utrzymaniem taboru pozwoliło na wykorzystanie zdobytej wiedzy w prowadzonych projektach. Osoby wchodzące w skład naszego zespołu uczestniczyły we wdrożeniach kluczowych projektów taborowych w Polsce m. in. wprowadzenia do eksploatacji w 2014 r. najszybszych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Posiadamy stosowne certyfikaty uprawniające do odbioru urządzeń ETCS poziom L1 oraz L2. Ponadto członkowie zespołu stale biorą udział w odbiorach technicznych pojazdów kolejowych przekazywanych do napraw rewizyjnych P4 oraz napraw głównych P5, uczestniczą w procesach utrzymania taboru kolejowego oraz zajmują się prowadzeniem wymaganej dokumentacji technicznej. 

W skład zespołu wchodzą:
– Komisarze Odbiorczy;
– Rewident taboru kolejowego;
– Specjalista ds. utrzymania taboru;
– Specjalista ds. dokumentacji technicznej;
– Specjalista ds. elektronicznych systemów informacyjnych w pojazdach;

W swojej pracy szczególny nacisk kładziemy na sumienność i precyzyjność w wykonaniu naszych działań, których nadrzędnym celem jest bezpieczna eksploatacja pojazdów kolejowych.